Uchwały i zarządzenia


 • Zarządzenie 1/03/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 24.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji  dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz regulaminu rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Kwaskowie na rok szkolny 2017/2018

 • Zarządzenie 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Kwaskowie.

 • Zarządzenie 9/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Zarządzenie 8/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych.

 • Zarządzenie 7/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia szczególnych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

 • Zarządzenie 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie: prowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

 • Zarządzenie 5/2014 Dyrektora szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie: dopuszczenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2014/2015.

 • Zarządzenie 4/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelarynej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt dla Szkoły Podstawowej w Kwaskowie.

 • Zarządzenie 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

 • Zarządzenie 2/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Kwaskowie za dni świąteczne.

 • Zarządzenie 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Grabia
email: sp_kwaskow@interia.pl
, w dniu:  25‑11‑2014 18:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Grabia
email: sp_kwaskow@interia.pl
, w dniu:  25‑11‑2014 18:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2017 06:57:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie